Η Εταιρία

Η επωνυμία της εταιρίας, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 16/4/2002, άλλαξε σε "ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ" από "ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ" (ημερομηνία αλλαγής 1/5/2002). Την προηγούμενη επωνυμία της "ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΠΟΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." διατήρησε από τα τέλη του 1997 έως την 1/5/2002. Μέχρι τα τέλη του 1997 η επωνυμία της εταιρίας ήταν "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος της "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ ΑΕ".

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1995. Από το 1998 η εταιρία σταμάτησε σταδιακά το παραγωγικό της αντικείμενο και εξελίχθηκε σε κεντρική εταιρία προώθησης, marketing και πωλήσεων όλων των προϊόντων και των εμπορευμάτων που διαθέτει ο όμιλος. Εντός του 1999 ανέλαβε και τη λειτουργία της διανομής των προϊόντων του ομίλου. Από τις αρχές του 2001, οι εταιρίες Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ και Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ ανέλαβαν και την εμπορική δραστηριότητα των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα την οποία ασκούσε έως και την οικονομική χρήση 2000 η εταιρία.

Έδρα της εταιρίας σήμερα είναι το Πικέρμι ενώ η πρώτη της έδρα ο Δήμος Παλλήνης.

Οικονομικά στοιχεία

2020

Όλα τα αρχεία για το έτος 2020.

Πράξη Συγχώνευσης 5567 (pdf) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (pdf)

2019

Όλα τα αρχεία για το έτος 2019.

Ετήσια Οικονομική Κατάσταση (pdf)

2018

Όλα τα αρχεία για το έτος 2018.

Ετήσια Οικονομική Κατάσταση (pdf)

2017

Όλα τα αρχεία για το έτος 2017.

Ετήσια Οικονομική Κατάσταση (pdf)

2016

Όλα τα αρχεία για το έτος 2016.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2015

Όλα τα αρχεία για το έτος 2015.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2014

Όλα τα αρχεία για το έτος 2014.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2013

Όλα τα αρχεία για το έτος 2013.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2012

Όλα τα αρχεία για το έτος 2012.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2011

Όλα τα αρχεία για το έτος 2011.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)